Automotive Executive Search

Goed management maakt het verschil

December 2018

Te vaak schrijft men het zakelijk succes van een automobielbedrijf toe aan de uitstraling van het pand, de perfecte locatie en de efficiënte interne routing voor klanten en medewerkers. Of de onmisbare software met klantgegevens die volledig aansluit op het werkproces en de boekhouding. Uiteraard zijn alle medewerkers intensief getraind, zodat de contacten met klanten gesmeerd verlopen. Ondertussen zijn de interne afdelingen geïnformeerd en weten de betrokken leveranciers wat van hen verwacht wordt.

Veel ondernemers realiseren zich te weinig dat niet bovengenoemde factoren, maar professioneel management en gemotiveerde medewerkers de belangrijkste sleutels tot het succes van hun onderneming zijn. Onder professionele managers verstaan wij bij Automotive Executive Search betrokken, mensgerichte leiders. Neem hier als voorbeeld de vestigingsmanager van een dealer met zo’n twintig medewerkers. ‘De vent achter de tent’, is voortdurend de stimulerende, ervaren energiebron. Hij of zij weet zijn of haar medewerkers te inspireren en te binden.

Wat heeft deze manager nodig? Uiteraard het volledige vertrouwen vanuit de organisatie om verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast moet iedere manager de nodige ervaring, vakkennis, opleiding en gedrevenheid hebben om te willen scoren met zijn team. Vaak wordt succes in een team toegeschreven aan kenmerken van individuen, terwijl men vergeet dat het geheel meer is dan de som der delen.

De autobranche staat voor een grote retail revolutie. De consument, zijn voorkeuren en zijn koopgedrag zijn aan verandering onderhevig. Dit heeft zijn invloed op de toekomst van de autodistributie. Daarnaast zorgt de technische verandering van de auto zelf voor de mogelijkheid van een nieuw businessmodel. Een goede manager in de autobranche denkt bij deze veranderingen in zakelijke kansen, vormt zijn eigen visie en draagt deze uit. Een manager met visie denkt na over vragen als ‘gaat franchising zijn intrede maken in de autobranche?’ en ‘hoe gaat de marge op e-commerce transacties verdeeld worden tussen producent en dealers?’

Samengevat: de wijze waarop een manager richting geeft aan een automobielbedrijf is van onderschatte invloed op het succes.

Om er voor te zorgen dat de website optimaal werkt, maken we gebruik van cookies. Lees meer