Automotive Executive Search

Werkwijze

Executive search in het topsegment van de automotive branche

Automotive Executive Search beschikt over een enorme database van kandidaten die geschikt zijn voor management- en directiefuncties in de autobranche. Door onze kennis van de markt en bemiddeling op maat leveren wij gegarandeerd topkandidaten voor uw organisatie.

Intakegesprek opdrachtgever en interviews betrokkenen

Bij een nieuwe opdracht voeren wij een intakegesprek met de opdrachtgever, waarbij Alain Kok of Arjen de Jong als projectleider optreedt. Vervolgens houden wij interviews met betrokkenen in de directe omgeving van de functie waarvoor een kandidaat wordt gezocht. Dit geeft meer inzicht in welk profiel er op de functie past. Denk aan vereiste competenties en kennis, specifieke cultuuraspecten en te behalen resultaten. Daarnaast bieden de interviews de betrokkenen een gelegenheid om input te geven. Hierdoor staan zij vaak meer open voor de uiteindelijk gepresenteerde kandidaten.

Functieprofiel kandidaat

Aan de hand van de intake en interviews stellen wij een functieprofiel op en leggen dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Nadat eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn verwerkt, start de zoekprocedure.

Zoekprocedure

Tijdens deze zoekprocedure vergaren wij alle mogelijke informatie over target companies en, daarbinnen, over mogelijke kandidaten (filesearch en candidate sourcing). Daarna leggen wij de eerste telefonische contacten in de markt. Uit de aldus ontstane longlist wordt, na goedkeuring door de opdrachtgever, een shortlist gemaakt van kandidaten uit de automotive branche die wij daadwerkelijk gaan benaderen.

Selectie op basis van gesprekken en referenties

Wij voeren de gesprekken en maken op basis hiervan een selectie. Onze filosofie hierbij is: “Persoonlijkheid van managers is minstens zo belangrijk als opleiding en ervaring”. Bij de selectie vragen wij ook minimaal drie referenties op.

Presentatie profielen

Wij presenteren de opdrachtgever uiteindelijk volledig uitgewerkte profielen van geselecteerde kandidaten, met uitgebreide toelichting rond persoonlijkheidskenmerken en salarisindicatie.

Doorlooptijd executive search procedure

De doorlooptijd van executive search procedure is vier tot acht weken. In die periode dragen wij drie tot maximaal vier kandidaten voor aan de opdrachtgever.

Nazorg en begeleiding

Enkele maanden nadat de kandidaat is gestart bij de opdrachtgever hebben wij een evaluatie met de kandidaat én een evaluatie met de opdrachtgever.

Garantie

Blijkt de benoemde kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding niet te voldoen? Dan pakken wij de opdracht opnieuw op zonder daarvoor enige kosten in rekening te brengen.

Om er voor te zorgen dat de website optimaal werkt, maken we gebruik van cookies. Lees meer